04-06-2009

Kommentar STOP! Denne hjemmeside må du ikke bruge

Syntes der er en masse ting i denne artikel som er værd at tænke over, når man sætter sit kryds til EU parlamentsvalget.

I EU strides man for øjeblikket om en reform på teleområdet. Reformen drejer sig om enkelte medlemstaters adgang til at begrænse borgernes adgang til internettet. Vi klandrer eksempelvis Kina, når hjemmesider lukkes, men vi skal passe på ikke selv at afskaffe det frie internet, danskerne er vant til og glade for.
Af Lars Aagaard, Tom Togsverd, Jakob Krag Nielsen, Ib M. Tolstrup og Jon Lund
Sidst opdateret Lørdag den 30. maj 2009, 21:03

På EU-niveau er dette et brandvarmt emne for tiden og eneste udestående i en større reform af lovgivningen på teleområdet. Kort fortalt drejer striden sig om medlemstaternes adgang til at begrænse borgernes adgang til Internettet.
Det skal slås fast, at der kan være visse sager af samfundsmæssig interesse, hvor blokering for adgangen til hjemmesider giver god mening. Et godt eksempel er det danske børnepornofilter, hvor telebranchen i samarbejde med Rigspolitiet og Red Barnet har sikret, at der blokeres for internetadresser, der indeholder børnepornografisk materiale.
Når der nu er behov for at råbe vagt i gevær, så skyldes det, at de seneste års sager om blokering af hjemmesider i relation til ophavsretligt materiale, har givet et indtryk af, at blokering af hjemmesider er et middel, man uden større betænkeligheder kan trække op af hatten.
For nylig meldte regeringen ud, at blokering af udenlandske spilleudbyderes hjemmesider kan komme på tale i Danmark.
Det er prisen for at liberalisere markedet og nedbryde spillemonopolet i Danmark. Det er tydeligt, at forslaget er fremlagt ud fra en fiskal tankegang og som en bunden opgave (læs: beskyt monopolet) og uden nærmere diskussion af de principielle spørgsmål og problemstillinger, som forslaget om blokering efterlader.
Det er en høj pris, da det ikke blot handler om, at danskerne skal nægtes adgang til udenlandske spiludbyderes hjemmesider. Det handler om adgangen til det indhold og de tjenester, der ligger på internettet.
Forslaget fra regeringen kan i værste fald blive begyndelsen til enden for det frie internet, som danskerne er blevet vant til, og som er værd at værne om, hvis vi fortsat vil have mulighed for at blive forargede, når kineserne eller den nordkoreanske regering blokerer for udenlandske hjemmesider, som ikke falder i den siddende regerings interesse.
Hvad bliver det næste, der skal blokeres for? Er det Irans regerings hjemmeside, hvor man tordner imod vestlige værdier? Er det måske YouTube, som også giver adgang til større mængder ulovligt indhold? Eller hvad med Google, der jo er de fleste danskeres indgang til den digitale verden på internettet, og som utvivlsomt af nogle anvendes til at finde og downloade ulovligt materiale?
Internettet har været den ubestridt vigtigste ændring i alles dagligdag de sidste ti år. Internettet har på mange måder ændret vores generations og formentlig også fremtidige generationers måde at leve på. Det er værd at tage med i overvejelserne, inden man af rent økonomiske årsager begynder at pålægge bredbåndsudbyderne at blokere for udvalgte hjemmesider, og dermed indskrænker friheden i den digitale verden, som vi i Danmark ellers hævder at holde fanen højt over for ? når det altså ikke lige foregår i vores egen baghave.
En række spørgsmål trænger sig på. Hvad mon Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet siger til det danske forslag om at blokere for udenlandske spiludbyderes hjemmesider?
Er forslaget i overensstemmelse med de erklæringer m.v., som Danmark har tiltrådt i forbindelse med de to verdenstopmøder om informationssamfundet?
Og hvordan forholder Danmark sig mon ved møder i FN og andre internationale organisationer, når lande som Kina og Saudi Arabien argumenterer for deres nationale selvbestemmelsesret til at blokere udenlandske hjemmesider, så borgerne i de pågældende lande ikke har fri adgang til information, som i øvrigt er frit tilgængeligt på internettet? Det er alle vigtige spørgsmål i debatten, som grundigt bør overvejes og dernæst adresseres fra politisk hold.

Kilde:
www.berlingske.dk/article/20090530/kommentarer/705300079/


09:24
Skrevet af Hegelund
Forum: Fri debat
Indlæg

Kasper TranzKasper Tranz

Der er ingen tvivl om at censur på internettet er en elendig idé. Brugere som ikke har ondt i sinde kan pludselig ikke tilgå sider de tidligere brugte til ganske hæderlige foretagender. Samtidig er begrænsningen så håbløs simpel og let at omgå, at dem med ondt i sinde alligevel ikke bremses.

Forstår ikke helt at de gider bøvlet, men det er jo selvfølgelig mere bøvlet at få siden lukket rigtigt.
Advarsel!
Intet indlæg fundet

Du kan ikke oprette indlæg

Du skal være logget ind for at kunne oprette et indlæg.
Hvis du ikke har oprettet en bruger endnu, skal du gøre det først.

Log ind | Opret bruger